Arhitektura Splita 1945-1960

“Arhitektura Splita 1945-1960”
Marina Majić
Izdavač: Društvo arhitekata Split, 2011.

“Ova knjiga vrednuje prvih petnaest poslijeratnih godina obnove i izgradnje Splita. U tom vremenu je prioritet bio zaliječiti rane nastale ratnim razaranjem i izgraditi stanove za stanovnike tada već rastućeg Splita. Dio te atmosfere, uz koju se razvijao splitski urbanizam prenijela je i autorica ove knjige Marina Majić. Očima povjesničara umjetnosti i uz to kao mlada osoba, mogli bi smo reći miljama udaljena od tog vremena, donosi pregled tadašnje izgradnje. Po svom izboru vrednovala je najznačajnije primjere moderne arhitekture Splita tog vremena i na taj način otvorila, već duže vrijeme očekivan proces valorizacije i zaštite splitske moderne. Utoliko je ova knjiga značajnija, pa joj stoga zaželimo potpuni uspjeh.”

Ivo Vojnović, dipl.ing.arh.